ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВE: ИЗБОР ЗА ПРЕДСТАВНИКА/ЦУ ОСРС У САВЈЕТОДАВНОМ ОДБОРУ МЛАДИХ ПРИ САВЈЕТУ ЕВРОПЕ

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВE: ИЗБОР ЗА ПРЕДСТАВНИКА/ЦУ ОСРС У САВЈЕТОДАВНОМ ОДБОРУ МЛАДИХ ПРИ САВЈЕТУ ЕВРОПЕ

Омладински савјет Републике Српске, као организација која већ други мандат у низу има прво учешћа у раду Савјетодавног одбора младих при Савјету Европе објављује позив за избор представника/це ОСРС-а у раду овог тијела у мандатном периоду за 2022/23 годину.

Омладински сектор Савјета Европе ради на принципу партнерства између невладиних омладинских организација и Влада што је познато као систем коменаџмента.

Савјетодавни одбор за младе (Advisory Council on Youth – ACY/ CCJ) састављен је од 30 чланова и чланица од којих се 2/3 (20) бира између међународних европских омладинских организација, док се 1/3 (10) бира путем јавног позива који објављује Одјел за младе при Савјету Европе. По завршетку овог позива, Генерални секретар Савјета Европе предлаже, а Министарски савјет усваја листу од 10 имена, чланица и чланова Одбора на мандат од 2 године са правм реизбора.

Савјетодавни одбор за младе одржава редовне статуторне састанке два пута годишње у омладинским европским центрима у Стразбуру и Будимпешти, док свако од његових чланова има повремена (волонтерска) задужења и преузима обавезе у складу са личнм приоритетима и амбицијама.

Као будући члан/ чланица овог тијела, представљајући Омладински савјет Републике Српске бићете у прилици да:

  • Представљате и заступате младе у овом европском тијелу на међународном нивоу
  • Упознате вршњаке и младе лидере/ке из различитих земаља широм европе
  • Заговарате процесе које сматрате битнима
  • Унаприједите своје говорне, презентацијске и вјештине комуникације на страним језицима
  • Путујете и учите
  • Предлажете своје идеје, иницирате и мијењате

Да бисте се пријавили на овај позив потребно је да пошаљете пријаву која треба да садржи:

  • Вашу биографију (CV – Europass формат)
  • Мотивационо писмо (Не више од једне странице куцаног текста)

РОК ЗА ПРИЈАВЕ

31.03.2022. ГОДИНЕ

ПРИЈАВЕ СЛАТИ НА

omladinskisavjetrs@gmail.com

Кандидати који буду изабрани у ужи круг биће позвани на разговор/ интервју прије коначне одлуке о избору.

Share this post