Kako postati član/ica OSRS

Članica OSRS-a može postati svaka omladinska organizacija ili omladinski savjet koji ispunjavaju slijedeće kriterijume:

 • Da je registrovana u Republici Srpskoj u Sudskom registru koje vodi Osnovni sud;
 • Da je upisana u Registar omladinskih organizacija kod Ministarstva porodice, omladine i sporta;

Ukoliko Vaša organizacija želi da pristupi OSRS-u potrebno je da na mail omladinskisavjetrs@gmail.com i putem pošte na adresu Stevana Mokranjca 2, 78000 Banja Luka, dostavi slijedeću dokumentaciju:

 • Popunjen Obrazac (Obrazac možete preuzeti ovdje – Obrazac za clanstvo OSRS)
 • Izjava namjere (Napisana na memorandumu Vaše organizacije)
 • Kopija Rješenje o upisu u sudski registar
 • Kopija rješenja o upisu u Registar omladinskih organizacija kod MPOS-a
 • Kopija Rješenja iz Zavoda za statistiku (matični broj)
 • Kopija Statuta i/ili Pravilnik o radu (ukoliko postoji)
 • Ciljevi omladinske organizacije
 • Izvještaj o radu za prošlu godinu
 • Plan rada za tekuću godinu
 • Kopija Potvrde iz Poreske uprave (JIB broj)
 • Kontakt lista članova Vaše omladinske organizacije (Ime i prezime, funkcija, telefon, e-mail)
 • Odluka Skupštine o pristupanju OSRS-u

Napomena: Sva dokumenta (svaku pripadajuću stranu) ovjeriti potpisom ovlašćene osobe u Vašoj organizaciji i pečatom Vaše organizacije.

Nakon dostavljanja dokumentacije Upravni odbor će razmotriti Vašu prijavu i kontaktirati Vas. Organizacija formalno može biti primljena tek na prvoj narednoj rednovnoj sjednici Skupštine OSRS-a.