Dragana Spasić

Dragana Spasić

Rođena 16. avgusta 1996. godine u Zvorniku. Srednju Ekonomsku školu, smjer Ekonomija i trgovina u Zvorniku završava 2014. godine. Potom upisuje studije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, smjer Politikologija i međunarodni odnosi, koje završava 2020. godine. Trenutno je student master studija na Fakuletu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, smjer Politikologija. Kroz cjelokupno srednjoškolsko obrazovanje učesnica raznih seminara i treninga koji za cilj imaju osnaživanje i edukovanje ljudi za djelovanje u civilnom sektoru, kao i unapređivanje individualnih znanja i vještina. Diplomac Škole ljudskih prava i Škole solidarnosti, u organizaciji Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj ) 2013. i 2014. godine, i Nansen omladinskog kampa za mir 2013. godine.

Kao predsjednik Savjeta učenika JU Srednjoškolskog centra „Petar Kočić“ bila je član Mreže savjeta učenika Republike Srpske (mResurs) 2014. godine. Svoje djelovanje u Zvorniku nastavlja prvo kao član a potom i kao predsjednik Omladinskog savjeta Zvornik. Takođe, u Omladinskoj banci Zvornik bila je angažovana kao koordinator, facilitator Turnira društvene inovacije Fondacije mozaik (osnažena od strane trenera i moderatora Fondacije i jedan od osnivača nevladine, neprofitne organizacije „Aranea“ u Zvorniku. Osnažena za facilitaciju i vršnjačku edukaciju kroz Odbor djece i omladine za prevenciju nasilja, u organizaciji „World vision“ u periodu od 2012. do 2014. godine. Svoj angažman u Omladinskom savjetu Republike Srpske započinje u decembru 2015. godine kao delegat u Skupštini a potom kao član Upravnog odbora iz regije Zvornik od 2016. do 2018. godine. Osobine koje je karakterišu jesu apsolutna sposobnost za rad u timu, kreativnost i open-mind komunikacija.