Marko Perisic

Marko Perišić

Marko Perišić rođen je 28.08.1990. godine u Goraždu. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Rogatici. Student je Visoke škole za uslužni biznis u Sokocu, smjer „Poslovna informatika“. Svoj aktivizam započinje 2012. godine u Savjetu mladih Rogatica, gdje sa ostalim članovima organizuje i realizuje niz projekata i radionica koji se tiču mladih. U rad Omladinskog savjeta Republike Srpske se uključio 2013. godine, gdje je izabran za člana Skupštine, sve do jula 2019. godine od kada obavlja funkciju člana Upravnog odbora OSRS. Pored tog angažmana u OSRS, obavlja funkciju predsjednika Upravnog odbora Savjeta Mladih Rogatica. Zaposlen kao stručni saradnik u opštinskoj upravi Rogatica. Oženjen, otac jednog dijeteta.