Miloš Antunović

Miloš Antunović

Rođen je 9. novembra 1992. godine u Trebinju. Osnovnu i srednju građevinsku školu završio je u rodnom gradu. Trenutno je zaposlen u „ZP Hidroelektrane Dabar“. Član je omladinskih organizacija „Forum mladih“ i „Mreža mladih“ iz Trebinja, te predsjednik omladinske organizacije „Delta“ Trebinje. Iza sebe ima ogroman broj omladinskih projekata, kao i raznovrsnih seminara i kurseva u omladinskom organizovanju. Takođe, veliki doprinos daje humanitarnom radu i aktivnostima. Naime, dobrovoljni je davalac krvi, a učestvuje i u drugim humanitarnim djelatnostima kao što su pomoć na terenu, različite humanitarne akcije i dr. Smatram da kroz svakodnevni socijalni rad učestvujem u razvoju cjelokupnog društva i sredine, ali isto tako mislim da možemo i moramo bolje.