Ognjen Vukojević

Ognjen Vukojević

Rođen u Prijedoru gdje je završio osnovnu a zatim i srednju školu kao mašinski tehničar. Trenutno je apsolvent na Fakultetu političih nauka Univerziteta u Banjoj Luci gdje planira nastaviti dalje školovanje i usavršavanje. Omladinskim aktivizmom se bavi od 2008. godine putem omladinskih organizacija i aktivizma u Crvenom krstu . Učesnik je mnogih regionalnih i međunarodnih omladinskih dešavanja, seminara i konferencija, Simulacije rada Ujedinjenih nacija, te je i član nekih od lokalnih omladinskih organizacija. U svom omladinskom angažmanu predan je namjeri usavršavanja zdravih stilova života kod mladih i njihovog zapošljavanja, kao i motivaciji na društveno koristan rad i volonterizam.