Živko Ćetojević

Živko Ćetojević

Rođen 12. juna 1996. godine u Banjoj Luci. Srednju Medicinsku školu u Doboju završava 2015. godine kao učenik generacije.
2015. godine upisuje Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, smjer Medicina, kada uz studije počinje aktivno da se bavi omladinskim radom.

Svoj angažman u omladinskom sektoru započinje 2015. godine kada kao član Delegacije Republike Srpske učestvuje na Međunarodnom omladinskom kampu „Lazurny“ u Rusiji. Nakon toga učestvuje na nekoliko omladinskih kako domaćih tako i međunarodnih omaladinskih manifestacija/konferencija među kojima se posebno ističe „Međunarodni omladinski forum“ u Sankt Peterburgu, u Rusiji.
U junu 2016. godine započinje rad u sekretarijatu Omladinskog savjeta Republike Srpske, a u decembru iste godine dobija priznanje za „Doprinos razvoju volontiranja u Republici Srpskoj“ od strane Ministarstva porodice, omladine i sporta i Volonterskog servisa Republike Srpske. 2017. godinu smatra svojom najuspješnijom godinom u omadinskom organizovanju kada je izabran za „Volontera godine“ ispred OSRS-a od strane resornog ministarstva i Volonterskog servisa Republike Srpske.
Tokom srednjoškolskih dana bio aktivan član Gradske organizacije Crvenog krsta Doboj, učesnik brojnih humanitarnih i volonterskih aktivnosti, što i nastavlja tokom studija u Banjoj Luci.
Trenutno je student pete godine medicine i autor nekoliko naučnih radova iz medicine.
U slobodno vrijeme se bavi crtanjem .