RYCO – Javni poziv

RYCO – Javni poziv

S ciljem intenziviranja regionalne saradnje u omladinskom sektoru i jačanja evropske perspektive mladih, dana 4. jula 2016. godine u Parizu je potpisan Sporazum o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih. Sporazum se nadovezuje na  ciljeve navedene u okviru Berlinskog procesa i zasniva se na Zajedničkoj deklaraciji o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu potpisanoj 27. avgusta 2015. godine na Konferenciji o zapadnom Balkanu u Beču. Regionalna kancelarija za saradnju mladih je međuvladin mehanizam za saradnju mladih Zapadnog Balkana, s mandatom i kapacitetom da podrži i stvori uslove za aktivnosti koje promovišu pomirenje, mobilnost, raznolikost, demokratske vrijednosti, učešće, aktivno građanstvo i interkulturalno obrazovanje, uzimajući u obzir duh procesa evropskih integracija regiona.

Radi nastavka saradnje i partnerstva ostvarenog u procesu koji je prethodio zaključivanju Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih kao i aktivne uloge udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine, Omladinski savjet Republike Srpske, Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine su zaključili „Sporazum o saradnji u vezi izbora, smjene, ostavke i nadzora nad radom predstavnika mladih Bosne i Hercegovine u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO)“ kojim je predviđeno sprovođenje javnog poziva za odabir omladinskog predstavnika u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih i komunikaciju Ministarstvu izabranog predstavniku/ce, koje dalje prijedlog podnosi Savjetu ministara Bosne i Hercegovine.

Omladinski predstavnik u Upravnom odboru predstavljaće zajednički glas mladih Bosne i Hercegovine te će svojim radom i angažmanom biti predstavnik omladinskog sektora u BiH.

Imajući na umu veliku odgovornost koju nosi i povjerenje koje užive od strane mladih Bosne i Hercegovine, svojim radom i zalaganjem unutar Upravnog odbora imaće mogućnost da direktno utiče na odluke Regionalne kancelarije za saradnju ali i da utiče na veliki broj procesa od važnosti za regionalnu saradnju mladih.

Prijave je potrebno dostaviti u elektronskoj formi na prijave.ryco@gmail.com sa naznakom: Prijava za predstavnika/cu mladih BiH u UO RYCO, najkasnije do utorka, 18. 05. 2021.g. do 23:59.

Prijave pristigle nakon naznačenog roka neće biti uzete u razmatranje.

Za sva dodatna pitanja i nedoumice u vezi sa konkursom, možete da se obratite elektronskom poštom na prijave.ryco@gmail.com

Više informacija o Regionalnoj kancelariji za saradnju mladih Zapadnog Balkana možete vidjeti na: https://www.rycowb.org/.

Više o tekstu Javnog poziva, uslovima konkursa i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći u prilogu.

RYCO - prijavni formular

RYCO - Javni poziv

Share this post