O nama

O nama

Omladinski savjet Republike Srpske (u daljem tekstu: OSRS) kao krovna omladinska organizacija snosi veliku odgovornost za mlade ljude u Republici Srpskoj, i s toga ona upravo iz različitih oblika omladinskog rada i organizovanja treba da crpi novu energiju, ideje, aktivnosti i projekte, kao i resurse za njihovu realizaciju. OSRS kao jedan od prioriteta ima predstavljanje mladih i njihovih problema javnosti, kao i promovisanje vrijednosti omladinskog sektora i omladinskog aktivizma, pozicioniranje i prepoznavanje OSRS-a kao ravnporavnog partnera institucijama Republike Srpske u rješavanju problema mladih i poboljšanju položaja mladih u Republici Srpskoj.

Omladinski savjet Republike Srpske je krovna omladinska organizacija čiji su položaji uloga definisani Zakonom o omladinskom organizovanju, a koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila 2004. godine. Кao krovna omladinska organizacija u svom članstvu okuplja lokalne i republičke omladinske organizacije sa ciljem predstavljanja i zastupanja interesa mladih pred institucijama Republike Srpske, u međunarodnoj saradnji i dr. Omladinski savjet Republike Srpske je osnovan 2002. godine, a svoj formalno-pravni položaj, tj. status samostalnog pravnog lica stekao je danom upisa u Registar udruženja kod Osnovnog suda u Banjoj Luci (rješenje br. F-1-180-02 od 23.09.2002. godine) na osnovu Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske, dok je status krovne omladinske organizacije stekao upisom u Registar omladinskih organizacija i drugih oblika omladinskog organizovanja u Republici Srpskoj kod tada nadležnog Republičkog sekretarijata za sport i omladinu (rješenje br. 6-66- 1-574/05 od 18.07.2005. godine).

Odlukom Vlade Republike Srpske koja je stupila na snagu 1. januara 2011. godine, OSRS dobija status udruženja od javnog interesa, a na osnovu prostornog (teritorijalnog), kulturološkog i dugovremenog djelovanja sa ciljemzadovoljavanja potreba stanovništva u specijalno-humanitarnoj oblasti. Vizija Naša vizija je da je OSRS organizovana krovna omladinska organizacija sa regionalnom prepoznatljivošću i uticajem, koja će sa kvalitetno razvijenom strukturom i snažnim članicama biti ravnopravan partner vladinim institucijama u rješavanju problema i potreba mladih ljudi. Misija Кorištenjem vlastitih resursa i inovativnosti u cilju opšteg dobra, transparentnimi otvorenim radom po principu svi za jednog, jedan za sve, autonomijom i odgovornošću u radu svih nas zajedno, neotuđivim pravom da iskažemo svoj stav, jačanjem kapaciteta omladine i omladinskih organizacija i stalnim učenjem, stvorićemo uslove da naša vizija postane naša realnost.

Vizija i misija

VIZIJA

Omladinski savjet Republike Srpske je dobro organizovana krovna omladinska organizacija sa regionalnom prepoznatljivošću i uticajem, koja će se kvalitetno razvijenom strukturom i snažnim članicama biti ravnopravan partner vladinim institucijama u rješavanju problema i potreba mladih.

1) Ko smo mi ?

  • Krovna omladinska organizacija Republike Srpske, koju čine mladi ljudi sa jasnim i transparentnim stavovima i idejema.

2) Šta mi radimo ?

  • Mi zastupamo interese mladih i omladinskih organizacija sa područja Republike Srpske i doprinosimo razvoju Omladinske politike Republike Srpske tako što podižemo svijest mladih, te ih usmjeravamo na konkretan rad ka izvjesnijoj budućnosti.

3) Zašto smo ovdje ?

  • Da bi mladi zauzeli društvenu poziciju koja im pripada. Da pomognemo mladim zato što vjerujemo, zato što želimo bolje sutra. Da nam se ne bi ponovili loše juče i tmurno danas.

MISIJA

Korištenjem vlastitih resursa i inovativnosti u cilju opšteg dobra, transparentnim i otvorenim radom po principu svi za jednog, jedan za sve, autonomijom i odgovornošću u radu svih nas zajedno, neotuđivim pravom da iskažemo svoj stav, jačanjem kapaciteta omladine i omladinskih organizacija i stalnim učenjem, stvorićemo uslove da naša vizija postane naša realnost.