Prijatelji

Organizacije, kompanije i pojedinci koji su pomogli i koju pomažu naš rad, aktivnosti i projekte:

 • Predsjednik Republike Srpske
 • Radio televizija Republike Srpske
 • Turistička organizacija Republike Srpske
 • Turistička organizacija Grada Banja Luka
 • Omladinski komunikativni centar Banja Luka
 • Štamparija Markos Banja Luka
 • Sport Vision
 • Vivia Vitinka
 • Šume Srpske – Šumsko gazdinstvo Sjemeć Rogatica
 • Hidroelektrana na Drini
 • Hidroelektrane na Trebišnjici
 • Grad Trebinje
 • Opština Višegrad
 • Opština Rogatica
 • Opština Pale
 • Javna ustanova Dom učenika Trebinje
 • Javna ustanova Dom mladih Trebinje
 • Kulturni centar Trebinje
 • AD Komunalno Trebinje
 • Muzej Hercegovina
 • Grad sunca Trebinje
 • Gradska organizacija Crvenog krsta Trebinje
 • Foto Momo
 • Turistička organizacija Grada Trebinje
 • Mljekara Pađeni Bileća
 • Turistička organizacija Višegrada
 • Andrićgrad
 • Sportska dvorana Višegrad
 • Boksit Milići
 • RIO priče sa putovanja – Travel mapping