Potpisan Memorandum o saradnji između krovnih tijela za mlade i Instituta za razvoj mladih KULT

Potpisan Memorandum o saradnji između krovnih tijela za mlade i Instituta za razvoj mladih KULT

Omladinski savjet Republike Srpske, Vijeće mladih Federacije BiH i Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH, 19.5.2021. u Doboju potpisali Memorandum o saradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT.
Potpisivanjem ovog dokumenta krovna tijela mladih u BiH i Institut za razvoj mladih KULT imaju želju i namjeru voditi kontinuiranu saradnju kroz zajedničko djelovanje u svrhu unapređenja politika prema mladima u Bosni i Hercegovini i jačanja uloge mladih u bh. društvu.
Zajednički interesi kao što su snažna i puna provedba zakona o mladima, unaprjeđenje postojećih mehanizama, jačanje glasa mladih u procesima donošenja odluka, učešća mladih u društvenom djelovanju, te međusobna podrška u kreiranju mjera i aktivnosti za bolji položaj mladih u BiH i razvoj i podrška krovnih organizacija za mlade su samo dio onoga što će krovna tijela mladih provoditi sa Institutom.
“Omladinski savjet Republike Srpske u prethodnom periodu blisko je sarađivao sa Vijećem mladih Federacije BiH i Vijećem/Savjetom mladih Brčko distrikta BiH a ta saradnja krunisana je potpisivanjem Memoranduma o saradnji u avgustu 2020. godine. Na tom putu zajedničkih inicijativa kao veliki i značajan partner pokazao se Institut za razvoj mladih KULT. Potpisivanje ovog Memoranduma o saradnji znači još jednu novu priliku da kroz zajednički rad osnažimo naše strukture, da učimo od najboljih, a sigurni smo da će KULT na tom putu osnaživanja biti pravi mentor našim organizacijama” – v.d. generalnog sekretara OSRS-a Živko Ćetojević.
“Umrežavanje organizacija koje rade sa mladima i krovnih organizacija za mlade u Bosni i Hercegovini vidimo kao priliku za jačanje omladinskog sektora, zajedničke aktivnosti, jasnije artikuliranje potreba mladih i razmjenu iskustava. Današnji događaj kruna je ranije uspostavljene saradnje te temelj novim programima i aktivnostima, istakla je Asja Dizdarević” istakla je predsjednica Vijeća mladih Federacije BiH.
” Profesionalan posvećenost Instituta ka mladima je pokazatelj da smo ovim memorandumom dobili odličnog partnera i za mlade u Brčko distriktu BiH. Nama kao organizaciji je jako važno znati da imamo podršku i timu Instituta kako bi upravo iz provedbe memoranduma stvarali što bolje prilike i za mlade kod nas”, kaže Vladimir Kanostrevac, – predsjednik Vijeća/Savjeta mladih Brčko distrikta BiH.
Potpisivanju memoranduma je prethodio radni sastanak na kojem su razmatrani trenutno stanje u omladinskom sektoru u Bosni i Hercegovini, dosadašnje zajedničke inicijative, te predlagane nove. Kroz sastanak je više puta istaknuta važnost učešća mladih u procesima odnošenja odluka, jačanje kapaciteta krovnih tijela mladih, unaprjeđenje prilika za mlade ali i zajednička saradnja sa institucijama u BiH.
(izvor: mladi.org)

Share this post