Internationaler Bauorden traži volontere

Tražimo mlade ljude od 18 do 26 godina iz cijele Evrope koji bi željeli doći u Njemačku

Internationaler Bauorden traži volontere


Tražimo mlade ljude od 18 do 26 godina iz cijele Evrope koji bi željeli doći u Njemačku kao volonteri od 6. marta do 30. aprila 2022. ili od 20. marta do 14. maja 2022. 
Volonteri rade u međunarodnim timovima osam sedmica. Učestvuju u četiri različita radna kampa i pomažu u renoviranju u četiri različite nevladine organizacije. Učešće je besplatno. 
Bauorden pokriva troškove smještaja, smještaja, putovanja između kampova u Njemačkoj i osiguranja. Plaćaju i malu subvenciju za putovanja(200 €). 

Više informacija potražite u prilogu.

Ako je osam sedmica predugo, nude i učešće u njihovim redovnim radnim kampovima (dvije sedmice, 30 eura kotizacije, besplatan pansion i smještaj).

Internationaler Bauorden podržava društvene i neprofitne institucije u izgradnji i obnovi od 1953. Partner su Eurodeska i također su akreditirana organizacija (slanje, primanje i koordinisanje) u okviru programa Erasmus+.


Više informacija takođe pronađite i na sledečem linku

Share this post