Омладински савјет расписује позив за избор предсједника и потпредсједника

Омладински савјет расписује позив за избор предсједника и потпредсједника

Омладински савјет Републике Српске расписује позив за избор предсједника и потпредсједника Омладинског савјета Републике Српске.

Овај позив је упућен свим заинтересованим представницама/има организација чланица Омладинског савјета Републике Српске.

Позив је отворен 30 дана од дана објављивања, те своје пријаве можете послати  путем електронске поште на мејл адресу:

omladinskisavjetrs@gmail.com

 

Општи услови конкурса за избор Предсједника и Потпредсједника ОСРС-а:

 

· Да је држављанин Републике Српске, Босне и Херцеговине;

· Да се против кандидата не води кривични поступак.

· Да није млађи од 18 и старији од 30 година;

Посебни услови конкурса за избор Предсједника и Потпредсједника ОСРС-а:

· Познавање енглеског језика;

· Најмање двије (2) године искуства у имплементацији омладинских пројеката;

· Најмање двије (2) године искуства или дјеловања у: омладинској организацији, локалном омладинском савјету или републичкој омладинској организацији, као предност се узума искуство на руководећим позицијама (предсједник, потпредсједник, секретар, извршни директор, члан управног одбора);

· члан/представник организације чланице ОСРС-а.

 

Потребна документација која се доставља на конкурсу:

· биографија,

· мотивацијско писмо,

· потврда о пребавлишту,

· увјерење о држављанству,

· потврда  да се против кандидата не води кривични поступак

· доказ о познавању страног језика,

· доказ о искуству у имплеметацији омладинских пројеката (потписана изјава и овјерена од стране надлежне организације/институације),

· доказ о искуству или дјеловању у једној од сљедећих организација:
омладинска организација,
локални омладински савјет или
 републичка омладинскa  организација,

· доказ о искуству на некој од руководећих позиција у некој од горе наведених позиција,

· најмање пет (5) писама препоруке од пет (5) организација пуноправних чланица   ОСРС-а различитих регија Републике Српске

· приједлог плана рада ОСРС-а у току мандата.

Мандат предсједника и потпредсједника траје 2 године.

Share this post