Pozivi

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВE: ИЗБОР ЗА ПРЕДСТАВНИКА/ЦУ ОСРС У САВЈЕТОДАВНОМ ОДБОРУ МЛАДИХ ПРИ САВЈЕТУ ЕВРОПЕ

Омладински савјет Републике Српске, као организација која већ други мандат у низу има прво учешћа у раду Савјетодавног одбора младих при Савјету Европе објављује позив за избор представника/це ОСРС-а у раду овог тијела у мандатном периоду за 2022/23 годину. Омладински сектор Савјета Европе ради на принципу партнерства између невладиних омладинских...